Sóng Vỗ

Thơ: Phạm Ngọc Lư
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Minh Xuân


 
 
 
Sóng Vỗ
    
             gởi muôn dặm thuyền quyên
      
Từ khi mưa nắng đổi thay
Đất trời dị biệt, gió mây bất đồng
Người bờ Tây - ta bờ Đông
Ngồi nghe sóng vỗ... bạc dòng ngày đêm
 
Giờ này phương ấy nắng lên
Ở đây ta đốt ngọn đèn soi ta
Giờ này phương ấy nắng tà
Ở đây thao thức tiếng gà tàn canh
Từng đêm biển ngọt dỗ dành
Mỗi ngày tâm sự kết thành muối khô
Từ khi Tý Ngọ khác giờ
Đêm không đồng mộng, đành mơ...mộng ngày
Lòng ta uống gió mà say
Mà người như bóng khói mây chập chờn
Biển sâu ?
- Ly biệt sâu hơn !
Muôn đời sóng vỗ mỏi mòn bến không
Mỏi mòn tiếng sóng nghe chung
Bờ Tây tóc rụng... bờ Đông bạc đầu !
 
Phạm Ngọc Lư
       1999
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)