Tháng 9

Nhạc & Lời: Tuyền Linh
Ca sĩ: Mạnh Hùng


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)