Thay Áo Phù Vân

Thơ: Thuận Hào
Nhạc: Nguyễn Quang Thái
      Nguyễn Văn Thơ

Ca sĩ: Giáng Hương


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)