Tình Em

Thơ: Mặc Khách
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Nguyên Trường
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)