Tình Ơi

Thơ: Đặng Lệ Khánh 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Anh Ánh
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)