Tình Ơi


Thơ: Đặng Lệ Khánh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
 Trình bày: Anh Ánh
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)