Tình Ơi


Thơ: Đặng Lệ Khánh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
 Trình bày: Anh Ánh




 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)