Tình Vẫn Còn Đây

Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Giáng Hương
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)