Tơ Vương

Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca Sĩ: Quỳnh Lan
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)