Tơ Vương

Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Kim Khánh


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)