Trở Giấc

Thơ: Phan Mạnh Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Tiếng hát: Lệ Tuyền  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)