Tượng Đá

Thơ: Ngọc Bích
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Xuân Diệu

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)