Về Lại Đà Lạt


Thơ: Huệ Thu
Nhạc : Nguyễn Văn Thơ
Tiếng hát: Kiều Lệ 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)