Về Lại Đà Lạt

Thơ: Huệ Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)