Về Quảng Trị Với Anh

Thơ: Nguyễn Chơn Viễn
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Giáng Hương


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)