Về Quảng Trị Với Anh

Thơ: NGUYỄN CHƠN VIỄN
Nhạc: NGUYỄN VĂN THƠ
Thể hiện: HỒ ĐỨC HÙNG


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)