Vệt Tình

Thơ: Nguyễn Văn Thơ (Tuyền Linh)
Nhạc: Phan Thanh Hùng
Ca sĩ: Khánh Dũng


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)