Vọng Tri Âm

Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thơ (Tuyền Linh)
Ca sĩ: Lệ Tuyền

 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)