Xin Mai Hẹn Người

Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Trình bày: Minh Xuân


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)