Xót Xa
 

Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca Sĩ: Quỳnh Lan


 

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)