Xuân Trên Đất Khách

Thơ: Trần Tịnh Như
Nhạc : Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ : Kiều Lệ


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)