Xuân Viễn Phương

Thơ: Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Bạch Lan


 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)