Yêu Người

Thơ: Tuyền Linh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ

Ca sĩ: Giáng Hương
 
  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn.V.Thơ (Tuyền Linh)