CHỜ 
 
Thơ: NHÃ MY
Nhạc: NGUYỄN HŨU TÂN
Tiếng hát: NHƯ LOAN

 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My