Đàn

Thơ: Nhã My 
Nhạc & Hòa Âm: Trần Nhàn
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My