Em
 
Thơ: NHÃ MY
Nhạc & Trình bày: NGUYỄN HỮU TÂN

 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My