Khơi Xa

Thơ: Nhã My
Nhạc & Trình Bà:y Nguyễn Hữu Tân


 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My