Mười Năm

Thơ: Nhã My
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Châu Thùy Trang
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My