Nhớ Quê
 
Thơ: NHÃ MY
Nhạc: TRẦN QUANG LỘC
Trình bày: CHÂU THÙY TRANG 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My