Nhớ Quê

Thơ : Nhã My
Nhạc : Trần Quang Lộc
Ca sĩ : Châu Thùy Trang  Trở lại chuyên mục của : Nhã My