Nhớ Xưa

Thơ: Nhã My
Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Trình bày: Quốc Duy


 

  Trở lại chuyên mục của : Nhã My