Nửa

Thơ: Nhã My 
Nhạc: Thảo Nguyên
Hòa Âm: Trần Nhàn
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My