Phiên Khúc Mùa Thu

Thơ : Nhã My
Nhạc : Trần Quang Lộc
Ca sỹ : Quốc Duy  Trở lại chuyên mục của : Nhã My