Sài Gòn Mùa Đông

Thơ: Nhã My
Nhạc: Thanh Chương
Trình bày: Sao Mai 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My