Tình Xa

Thơ: Nhã My
Nhạc: Bùi Tuấn Anh
Hòa Âm:Trần Nhàn
Ca sĩ:Châu Thùy Trang


 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My