Trăng Xưa

Thơ: Nhã My
Nhạc & trình bày: Nguyễn Hữu Tân 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My