Vọng Tiếng Buồn

Thơ: Nhã My

Nhạc & trình bày: Nguyễn Hữu Tân

 
  Trở lại chuyên mục của : Nhã My