Âm Thanh Và Nỗi Nhớ

Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng
Nguyễn Trọng Khôi hòa âm và trình bày
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Cao Hoàng