Gửi Em Đà Lạt

Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng
Trình bày: Nguyễn Ngọc Phong
  Trở lại chuyên mục của : Phạm Cao Hoàng