Buổi Sáng Đầu Thu


Tiếng hát : Thanh Lan
Thơ : Thy An
Réalisation et Musique : Vinh-Thien Quach


 

  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện