QUÁCH VĨNH THIỆN

Chinh Phụ Ngâm 13 - Nhớ Nhung - La pensée

Poème : Madame Đoàn Thị Điểm (1705-1748) du vers 237 au vers 256

 

 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện