Chinh Phụ Ngâm 14
Hồn Mộng - Âme et Rêve.

Poème : Đoàn Thị Điểm (1705-1748) du vers 257 au vers 276.
Musique : Quách Vĩnh-Thiện.
Voix : Mai Thảo.

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện