QUÁCH VĨNH THIỆN
 

Chinh Phụ Ngâm 18
 Oán Sầu - Rancune et Désespoir

Poème : Mdame Đoàn Thị Điểm (1705-1748)
 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện