Cõi Nhớ

Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh Thiện
Ca Sĩ : Hoàng Quang

 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện