Cõi Thương

Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Thơ: Thérèse Nguyễn


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện