Đêm Giáng Sinh Noel Paris 2017

Voix : Mỹ Dung
Parole : Thérèse Nguyễn
Musique et Harmonie: Quách Vĩnh Thiện
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện