Đợi Chờ

Tiếng hát : Mỹ Dung
Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện