Đôi Dòng Nhắn Muộn
 

Tiếng hát : Diệu Hiền
Lời : Trần Văn Lương
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện