Đôi Dòng Nhắn Muộn

Tiếng hát : Diệu Hiền
Lời : Trần Văn Lương
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện