Dừng Bước Lại

Thơ : Thérèse Nguyễn
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Tiếng hát : Hương Giang


 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện