Gặp Lại Người
On l'a retrouvée

Thơ: Mạc Phương Đình
Nhạc: Quách Vĩnh Thiện
Tiếng hát: Mỹ Dung
 
  Trở lại chuyên mục của : Quách Vĩnh Thiện